SBO De Kristal

De Kristal is een school voor speciaal basisonderwijs in Maarssen voor kinderen van 4-13 jaar die extra zorg en ondersteuning nodig hebben.

Veel leerlingen van de Kristal komen van het reguliere onderwijs. Vaak stond hun welbevinden daar onder druk, bijvoorbeeld vanwege de leerstof, het leertempo, de grote klas of het contact met anderen. Op de Kristal komen zij in een leeromgeving met veel structuur, voorspelbaarheid, persoonlijke aandacht en specialistische ondersteuning. Hier doen zij weer positieve leerervaringen op, waardoor zij hun welbevinden en zelfvertrouwen weer opbouwen. Zij krijgen de kans om zich goed te ontwikkelen, passend bij hun eigen mogelijkheden.

Onze missie is: de Kristal...laat ieder kind stralen.

Bent u benieuwd hoe wij op onze school te werk gaan, klik dan op deze link voor een impressie.