Leerlingenraad

De Kristal is een Vreedzame school. Dit betekent dat er veel aandacht is voor sociaal emotionele ontwikkeling en hoe wij omgaan met elkaar, gebaseerd op duidelijke regels en afspraken. Daarnaast is het van belang dat leerlingen leren dat zij deel uit maken van een maatschappij (in dit geval de school in het klein) en ervaren dat zij invloed kunnen en mogen uitoefenen op plannen van de school. Dit maakt onderdeel uit van het vak 'burgerschapskunde'. Vandaar dat wij een leerlingenraad hebben die maandelijks met directie vergadert over belangrijke zaken. Zaken die daar besproken worden vinden via het leerlingenraad lid een weg naar zijn of haar groep en worden daar verder besproken.
Zo bouwen we samen met de leerlingen aan een nog betere school.

In het leerlingenraadstuut vindt u meer informatie over het waarom, hoe en wat van de leerlingenraad. Op de poster en in het filmpje kunt u zien welke leerlingen lid zijn.

Na iedere vergadering verschijnt er in de Kristalhelder een kort verslag. 

Hieronder kunt u de documenten openen door erop te klikken.