Nieuwsberichten

Op deze pagina staan verschillende nieuwsberichten.
Uitzending Holland van Boven
Op zondag 11 april 2021 is er een aflevering geweest van het programma "Holland van Boven" waar wij in te zien zijn.
Klik hier om deze aflevering te bekijken.

Filmpje Start van het nieuwe schooljaar 2021/2022
Beppie Vendrik heeft een filmpje opgenomen waarin ze u meer vertelt over de start van dit schooljaar.
Klik hier om deze video te bekijken.

Wijziging in de schoolgids met betrekking tot de Raad van Toezicht
"Binnen de raad van toezicht (rvt) hebben een aantal personele wisselingen plaatsgevonden. 
Rob van Veen, Monique van den Berg en Anton Maas 
hebben ervoor gekozen om zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn.
Fred Eijsink en Henk Kwant hebben gekozen om hun 
zetel per 1 augustus ter beschikking te stellen. 
Wij zijn alle afgetreden leden veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij rondom de fusie hebben verricht.
Per 1 augustus bestaat de rvt uit de volgende personen: 
Rits Verkerk(lid), Evelyn Poortvliet(lid) en Bart Bruyns(voorzitter a.i.). 
In het najaar start de wervingsprocedure voor een nieuwe voorzitter en  een nieuw lid, waarna de rvt weer op sterkte is."

Stukje in tijdschrift "Prikkels"
Deze maand staan wij als school in het blad "Prikkels", dit is een blad over cultuur op school van Plein C en van Kunst Centraal. 
Klik hier om het stukje te kunnen bekijken.

Stukje op de site van CED 
Onlangs is er een leuk stukje op de website van CED geplaatst over gelijke kansen door ongelijke behandeling.
Sonja, Beppie en Tessa zijn geïnterviewd hierover.
Klik hier om het stukje te kunnen bekijken.