De Ouderraad

De ouderraad komt ca. 1 keer per acht weken bij elkaar om de plannen en ideeën met betrekking tot onze kinderen en schoolactiviteiten uit te werken.

Wat zijn de activiteiten van de ouderraad?

  • Het (samen met bestuur en team) informeren aan de ouders
  • Het meewerken aan, en evt. organiseren van activiteiten binnen de school, zoals sport, feest, St. Nicolaas, e.d.
  • Het samen met de ouders praten en denken over bepaalde onderwerpen door het organiseren van een thema-avond
  • Het bijeen brengen van gelden, die door de ouderraad worden beheerd en waarmee in overleg met het team materialen en activiteiten worden bekostigd
  • Het onderhouden van contact met het team
  • Het aanleggen van lijsten hulpouders en zo nodig actie daarbij ondernemen