De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Omdat Stichting Gewoon Speciaal meerdere scholen voor speciaal basisonderwijs bestuurt, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt de zaken die voor de vier scholen (bovenschools) gelden. Bijvoorbeeld de visie van de school, doelen en uitgangspunten, het personeelsbeleid etc. Namens het bestuur is één van de directeuren aanwezig bij deze vergaderingen.

De GMR bestaat uit acht leden; vier ouders (van elke school een ouder) en vier personeelsleden (van elke school een personeelslid).