Hoe werken wij op De Kristal

Op De Kristal proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke en creatieve ontwikkeling en het aanleren van sociale en praktische vaardigheden. We stimuleren het welbevinden van alle individuele kinderen, omdat dit de basis is waarop de verdere ontwikkeling gestalte kan krijgen.

Als uw kind bij ons op school komt, heeft het kind om een of andere reden laten zien dat het functioneren in de basisschool niet goed lukte of niet zal lukken. Door uitgebreid onderzoek en observatie kunnen wij zoveel mogelijk aansluiten bij de hulpvraag van de leerling. Dit betekent dan ook dat niet alle leerlingen in dezelfde groep hetzelfde werk moeten doen. Op De Kristal werken we met sommige vakken binnen de groepen weer met niveaugroepjes.

Als uw kind bij ons op school komt start de observatieperiode. In de observatieperiode bekijkt de groepsleerkracht hoe uw kind op alles reageert, wat hem/haar makkelijk afgaat en wat hij of zij moeilijk vindt. De logopedist, de cesartherapeut, de intern begeleider en de orthopedagoog observeren uw kind en doen eventueel nader gericht onderzoek. De schoolmaatschappelijk werkster heeft een gesprek met u als ouders.