De Vreedzame School en De brede school

De Kristal werkt met het programma De Vreedzame School. Dit programma wil  een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
Ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2: We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4: We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.
Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1.

Respect

De Vreedzame School gaat uit van respect voor een ander, ook al verschilt die ander van jezelf in gedrag, uiterlijk enz.

Conflicten

Conflicten zijn geen bijzondere gebeurtenissen. Conflicten zijn heel normaal, ze horen er bij. Een conflict is nog geen ruzie. Als je niet goed weet hoe je een conflict moet oplossen kan het een ruzie worden. Conflicten hoeven niet vervelend te zijn, je kunt er ook van leren. Of daarna betere vrienden worden.

Mediatoren

In De Vreedzame school staat conflictoplossing centraal. Kinderen en leerkrachten leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. Leerlingen worden opgeleid tot mediatoren, die helpen bij het oplossen van conflicten. Zij helpen kinderen, als ze dat willen en rustig zijn. De leerkrachten bewaken dat de mediatie veilig en succesvol kan zijn. In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren en hoe ze groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.

In november 2014 is op De Kristal een aantal leerlingen van de bovenbouw geslaagd voor hun training tot mediator. Deze kinderen mogen conflicten die in pauzes ontstaan helpen oplossen.  Zij hebben geleerd hoe ze dat aan moeten pakken aan de hand van een stappenplan.
Regelmatig zijn er gesprekken met de mediatoren waarin ze kunnen vertellen hoe het gaat.

Opstekers en afbrekers

Iedereen vindt het fijn een compliment te krijgen. Daarom geven we elkaar op school vaak een opsteker.
Kritiek geven kan ook. Maar dan liever in de vorm van een tip in plaats van een afbreker.

De Brede school

De Kristal participeert in de Brede school Maarssenbroek (BSM). Dit doen wij in samenwerking met de andere scholen in Maarssenbroek en met Kind & Co. Kind & Co regelt de naschoolse opvang. Die is niet in het gebouw van De Kristal, maar op diverse andere plaatsen in Maarssenbroek. Een ander onderdeel dat BSM regelt zijn de zgn. Na Schoolse Activiteiten (NSA). In een cyclus van enkele weken worden allerlei activiteiten aangeboden in het kader van sport, cultuur en creativiteit. Hierover ontvangt u tijdens het schooljaar informatie. De Kristal is ingedeeld in het wijkteam Fazantenkamp/Pauwenkamp en de coördinatie is in handen van de adjunct directeur van De Kristal.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.kmnkindenco.nl/nsamaarssenbroek