Hoe komt uw kind op De Kristal

Het samenwerkingsverband Passenderwijs is er verantwoordelijk voor dat uw kind onderwijs krijgt daar waar zijn/haar onderwijsbehoeften het beste tot zijn recht komen. Met ingang van 01-08-2014 regelt een samenwerkingsverband de totale leerlingenzorg binnen haar werkgebied. Van elke basisschool (regulier en speciaal) bestaat een schoolprofiel, waarin aangegeven is waar de betreffende school aan kan voldoen. Dit is beschreven in zogenaamde “onderwijs-arrangementen”. Heeft uw kind een andere aanpak, begeleiding nodig dan betreffende school kan bieden, dan gaat u samen met uw school op zoek naar een goed alternatief. Dat doet de school door uw kind aan te melden bij Het Loket. Het Loket is een team van deskundigen, dat zich gaat bezinnen op de manier en de plek waar uw kind het beste onderwijs kan volgen. Zij geven vervolgens een advies aan de Centrale Toewijzings Commissie (CTC). De CTC vervolgens wijst een “Onderwijs Arrangement” toe. En bij dat Onderwijs Arrangement hoort een school.

De Kristal biedt verschillende onderwijs arrangementen;

  • Fysieke plaats op een SBO school
  • Onderwijs Zorgarrangement Het Jonge Kind (De Joriks)
  • Kort Tijdelijke Observatie (KTO)
  • Kort Tijdelijke Opvang Crisis (KTOC)