De Onderbouwgroepen

In deze groepen kan, op basis van de sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden waarover men beschikt, de leerstof verder uitgebouwd worden. Het aanvankelijk lezen en rekenen doen zijn intrede. De leerling begint met de schoolse vakken. De sociaal emotionele ontwikkeling krijgt aandacht. Dit gebeurt met behulp van de methode De Vreedzame School. Het terrein van de wereldoriƫntatie en creatieve ontwikkeling wordt ontdekt via de eigen leefomgeving en via de eigen beleving. Het zelfstandig werken krijgt in deze groepen zijn aanvang. Bij het onderdeel functieontwikkeling worden die oefeningen getraind die ter ondersteuning dienen van de andere leerprocessen.