De Middenbouwgroepen

De didactische vaardigheden worden verder ontwikkeld, rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling. Het terrein van de wereldoriëntatie krijgt grotere vorm; er wordt verder gekeken dan vanuit eigen beleving en lichamelijkheid.

Aandacht wordt besteed aan het zelfstandig werken, waarbij het accent van direct en concreet gedragsniveau verschuift naar een indirect en abstract gedragsniveau. In oplopende graad van moeilijkheid. Sociale vaardigheden worden in deze groepen verder uitgebouwd evenals de creatieve ontwikkeling op het gebied van tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.