De Bovenbouwgroepen

In deze groepen nemen kennis vergaren en/of het vergroten van de praktische vaardigheden een grotere rol in, vooral gericht op de fase na De Kristal. Didactische stof wordt verder uitgebouwd en huiswerk doet voorzichtig zijn intrede. Het terrein van de wereldoriëntatie is gericht op een maatschappelijk inleven in andere situaties en op een steeds groter bereik.

Aandacht wordt besteed aan het zelfstandig werken, waarbij het accent ligt op abstract gedragsniveau en in het perspectief van vooruitgang, vordering, doel- en effectgericht denken en handelen ten aanzien van je zelf, anderen en het andere. Sociale vaardigheden en de creatieve ontwikkeling worden verder uitgebouwd. Ook wordt er in deze groepen ervaringsgericht gewerkt indien het niveau van de leerling dat vereist. Dit houdt in dat men de kinderen praktische vaardigheden van alle dag bijbrengt.

In een aantal bovenbouwgroepen zitten leerlingen die mee doen aan het zgn. “Boven Bouw Onderzoek (BBO)”. Tijdens een dergelijk BBO worden de leerlingen didactisch, psychologisch en medisch getoetst. Mede aan de hand van deze resultaten wordt een toekomstperspectief opgesteld, waarbij geadviseerd kan worden dat betreffende leerling het volgende schooljaar vervolgonderwijs gaat volgen.

Wij geven voorlichting over dit BBO. We noteren de datum hiervan op de jaarkalender.