De Kristal, School voor Speciaal Basis Onderwijs

Link naar de blog met nieuws over het Coronavirus

Link naar het filmpje van het bezoek van de burgemeester

Link naar de brief "Communicatie ivm heropening school 11 mei 2020"

De Kristal is een school voor speciaal basisonderwijs van 4 tot 13-jarigen, waar rust en structuur belangrijke zaken zijn. Het schoolgebouw ademt een sfeer van licht, rust en begrip uit.

Voor wie?

De Kristal is er voor kinderen bij wie het op de reguliere basisschool niet goed gaat, kinderen die niet voldoende mee kunnen komen, een achterstand hebben in hun ontwikkeling of die moeite hebben met de sociale omgang.

Onderzoek en observatie

Via onderzoek en observatie proberen we op De Kristal de leerstof aan te bieden in kleine groepen en deze toe te spitsen op de behoefte van elke individuele leerling. Een orthopedagoog, een psychologisch testassistent, een schoolmaatschappelijk werker, klassenassistenten, een jeugdarts, een vakleerkracht gymnastiek, een Cesartherapeut, een logopedist, een intern leerlingbegeleider, een remedial teacher, secretaresses, een huishoudelijke medewerker en een conciërge ondersteunen de leerlingen en het onderwijzend team. Indien de mogelijkheid aanwezig is, werken we ernaar toe uw kind terug te plaatsen in het regulier onderwijs (basis- of voortgezet onderwijs), eventueel met ambulante begeleiding vanuit De Kristal.

Het Schoolondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden:

 pdfSchoolondersteuningsprofiel.pdf

school-links            school-rechts