Overblijven op De Kristal

Op De Kristal bestaat de mogelijkheid tot overblijven voor leerlingen. Het beleid ten aanzien van het overblijven wordt geregeld door de school. Als u uw kind wilt laten overblijven (incidenteel of op vaste dagen), kunt u dit kenbaar maken door het aanmeldingsformulier, dat u in de eerste schoolweek ontvangt in te vullen en in te leveren bij de leerkracht.
Om 12.00 uur gaan de kinderen naar buiten om te spelen. Om 12.20 gaan zij naar binnen om te lunchen. De kinderen lunchen in hun eigen groep met de groepsleerkracht. Ook bij het buitenspelen surveilleren de eigen personeelsleden. Aan het overblijven zijn kosten verbonden.

Inschrijvingsprocedure en deelname

 • U dient het aanmeldingsformulier in te leveren. Dit geldt voor vaste maar ook voor incidentele overblijvers. U ontvangt het aanmeldingsformulier bij de andere aanmeldingsformulieren.
 • Overblijven zonder strippenkaart is niet mogelijk!
 • Er wordt gewerkt met strippenkaarten van 20 en 50 strippen, die bij de coördinator in beheer zijn.
 • Wanneer er nog enkele strippen op de kaart over zijn wordt, een rode betalingsherinnering meegegeven voor de volgende strippenkaart.
 • Strippenkaarten kunnen bij de coördinator gekocht worden. Wij stellen het op prijs als u het bedrag overmaakt per bank in plaats van het geld mee te geven aan uw kind. Het bank­rekeningnummer is NL74 RABO 0156 3860 03 t.n.v. De Kristal, Overblijven. Indien u toch geld wenst mee te geven aan uw kind, dan graag gepast en in een gesloten envelop met daarop de naam van uw kind.
 • Na contante aankoop van een nieuwe strippenkaart ontvangt u van de coördinator een kwitantie met daarop de naam van uw kind, de datum wanneer het geld is ontvangen en hoeveel strippen er zijn aangekocht.
 • Strippenkaarten die niet vol zijn blijven het volgende schooljaar geldig.

 • Tarieven:
  Er zijn strippenkaarten van:
  20 strippen à € 13.00
  50 strippen à € 32,50
  Mocht u het overblijven per jaar in één keer betalen dan zijn de kosten:
  € 84,00 met U-pas. Voor Smaragd/Opaal € 63,00
  € 109,20 zonder U-pas. Voor Smaragd/Opaal € 81,90

Mocht u in het bezit zijn van een geldige u-pas, dan zijn de strippenkaarten respectievelijk € 10,00 en € 25,50. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de coördinator.