Nieuwsbrief Kristal Helder

Om de week op vrijdag verschijnt de Nieuwsbrief Kristal Helder. Dit nieuwsbulletin wordt per mail verspreid of als dit niet mogelijk is wordt het op papier aan het kind mee naar huis gegeven. In deze nieuwsbrief komen de laatste nieuwtjes en afspraken, een blik terug op de afgelopen 2 weken en een blik vooruit op de komende weken.

Ook geven we op deze vrijdagen alle andere brieven en mededelingen mee. U weet dus dat er om de week op vrijdag nieuws is. Op deze manier voorkomen we dat brieven zoek raken en/of vergeten worden.

Dat de Nieuwsbrief Kristal Helder thuis komt is de verantwoordelijkheid van u en van uw kind. Kijkt u er dus om de week op vrijdag naar. In de nieuwsbrief ontvangen een of meer leerlingen een OPSTEKER. Dit is een eervolle vermelding voor een extra prestatie van één of meer leerlingen van de school.

Als er tussendoor nieuws te melden is geven we ook tussendoor berichten mee.

Nieuwsbrief_13_06-03-2020.pdf

Informatie over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 25 mei 2018)